חזון "ניצנים"

 אנו מאמינים, שבכל אדם טמונות יכולות להצליח בתחום הלימודי והחברתי.

אקלים של מוגנות, שייכות ואמונה במסוגלות העצמית של כל אחד מקהילת "ניצנים",

מייצר תשתית המובילה למיצוי היכולות האישיות של כל אחד מהם.

בית ספר "ניצנים" משמש מודל להצמחת דור בוגרים,

השואף להצליח בתחום הלימודי והחברתי,

הפועל מתוך שיקול דעת ואחריות כלפי עצמו וסביבתו

ומונע מכוח ערכים חברתיים, המבוססים על ערכי עוש"ה (עזרה,ויתור,שיתוף והקשבה).

ערכים מרכזיים בבסיס החזון

אמפתיה –   יחס אישי ורגיש לצורכי הזולת, המשקף אכפתיות.

הבסיס להתנהלות זו, הינו עשייה מתוך אהבה ואמונה.

עידוד –     טיפוח תחושת המסוגלות העצמית (SELF EFFICACY )ׂשל הפרט, תוך כדי הצבה  מתמדת של יעדים גבוהים יותר, המאפשרים את מיצוי יכולתו האישית.

                  הבסיס להתנהלות זו, הינו יחס סובלני המאפשר להבחין בשונות התלמידים, לקבלה ולהביאה לידי ביטוי.

מקצועיות– בניית תוכנית עבודה מותאמת לכל תלמיד המתייחסת לתחום הלימודי והחברתי ומייצרת הצלחה.

הבסיס להתנהלות זו, הינו הכרה ביכולות הלימודיות והחברתיות של כל אחד, דהיינו ייחודי של הפרט.

התמדה  –   עשייה עקבית ורצופה בטיפוח התלמידים, המונחת ע"י היעדים וממוקדת בפעולות להגשמתם.

  כבוד   –     התנהלות עפ"י תפיסת הסמכות המכבדת: מחד הצבת גבולות ברורים ואכיפתם ומאידך, דיאלוג אמפתי, הקשבה והכלה.

                הבסיס להתנהלות זו, הינו הכרה ומתן מענה לצרכים הבסיסיים והייחודיים של התלמידים.

התפיסה החינוכית של בית-הספר הקהילתי "ניצנים", שהם.

 

"מה שהאדם למד אחרי שהוא יודע הכל – זה החשוב מכל" (אי. סי. קרלסון)

בית ספר "ניצנים" מאמין ש:

  • עידן הידע שבעיצומו אנו נמצאים, דורש מהפרט שליטה במיומנויות שונות לצורך תפקוד אוטונומי מוצלח בחברה בה הוא חי. לשם כך, צוות החינוך שוקד לכל אורך השנה על בנייה של סביבות למידה, המאפשרות טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית. מרכזים פעילים אלה מאפשרים למידה ברמות שונות, במטרה מחד לזמן לתלמידים חוויות של הצלחה, ומאידך ליצור סביבות לימודיות מאתגרות.
  • סביבה לימודית תומכת המחזקת את תחושת השייכות של התלמיד לבית הספר, מאפשרת לו להתפנות ללמידה והתפתחות. בהתאם לכך, צוות בית הספר פועל במטרה לתת מענה לחמשת הצרכים הבסיסיים המרכיבים את תחושת השייכות: הצורך בגיבוש הייחודיות, הצורך ביחס אישי, הצורך להרגיש גדילה והתפתחות, הצורך להרגיש בעל ערך או שווה ערך והצורך להרגיש מועיל.

      מתן מענה מספק לצרכים בסיסיים מולדים אלה, משליך על טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי.

הורים המעורבים בעשייה החינוכית תורמים לקידום ההישגים הלימודיים, החינוכיים, החברתיים, התרבותיים והקהילתיים בבית-הספר. המשמעות היא שיתוף ההורים במטרות ובעשייה החינוכית הבית ספרית, על מנת ליצור שפה משותפת, באמצעותה מועברים מסרים אחידים לתלמידים

חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב

ביה"ס על כל צוותו  רואה את התלמיד במרכז העשייה החינוכית .

  אנו מעודדים  את התלמיד לאוטונומיה וסקרנות אינטלקטואלית. מאפשרים ללומד סביבה חקרנית בה ידע הלומד לנתח ולהעריך מידע, תוך שימוש בעושר לשוני והתנסחות מדויקת. מעודדים למצוינות אישית וחברתית.

התמורות  החלות בחברה המודרנית המשתנה ללא הרף, מחייבת אותנו להכשיר ולצייד את בוגרינו בכלים ובידע הנדרשים כדי להשתלב בצורה מושכלת ונכונה בעידן המאה ה-21 .

כיום, המחשב הינו חלק בלתי נפרד מהסביבה הלימודית בבית הספר ומשמש כלי עזר להקניית תהליכי הוראה למידה, תכנים, ערכים, כישורים ומיומנויות.

יעדים

* כל תלמידי ביה"ס וצוות המורים ישלוט במיומנויות התקשוב הבסיסית.

* נעמיק בהקניית מיומנויות עבודה ברשת המתבטאות, בחיפוש מידע, מיון, סינון, מיזוג  ועיבוד המידע לצורך הבעת  דעה ולמידה משותפת.

* תקשורת המחשבים תהיה חלק מההוויה הבית ספרית ובכל תחום דעת נלמד  יבואו לידי ביטוי שימושי מחשב.  ביה"ס יצור באמצעים הטכנולוגים הקיימים ערוצי תקשורת משמעותיים עם קהילות שונות (ההורים, בתי ספר שונים) לצורך העברת מידע באופן שוטף ועדכני וליצירת שקיפות מירבית.

* יורחבו הפורמים הכיתתיים הקיימים לדיונים מקוונים בין שכבות הגיל בביה"ס וצוות המורים.

* יוגבר השימוש בסביבות תוכן תומכות למידה. (אופק, בריינפופ, גלים וכד')

* כלל צוות המורים יכיר וישלוט בעבודה בכלי ה"סמארט סקול" לשם ניהול אדמיניסטרציה ופדגוגיה הנשענת על הטכנולוגיה  תוך מגמה להמעיט ככל שניתן בשימוש בנייר וכלי כתיבה לצרכי הניהול מתוך התפיסה הבית ספרית לחינוך ולקיימות.

* התלמידים יהיו מודעים לכללי גלישה בטוחה וינהגו על פיהם, יפנימו קודים של מוסר ואתיקה ויתייחסו לאנשים שעימם הם מתקשרים בכבוד ובנימוס.

הגדרות כלליות כניסה למערכת