מפתח הל"ב
תכנית חברתית ערכית המועברת לכלל התלמידים שעה קבועה במערכת. התכנית תורמת ליצירת שפה ערכית – חברתית משותפת לכל באי בית הספר.טיפוח התחום החברתי – ערכי הינו אחד היעדים המרכזיים של ביה"ס. 

התכנית, מפתח הל"ב, מבוססת על הגישה החינוכית הרואה את הלומד כמכלול וככזו היא מדגימה למידה חברתית בראי חודשי השנה תוך יצירת קשרים לתכנים הנלמדים, לנושאים הקרובים לעולמם של הלומדים, ללוח השנה ולמסגרות השונות בכיתה ובבית הספר. 

התכנית מתמקדת בנושאי הליבה המרכזיים בתחום החינוך לחיים בחברה במעגלים הולכים ומתרחבים: מעגל קשרי פרט קבוצה – בדגש על ערכים ומיומנויות.
מעגל החיים הכתתי – בדגש על הבניית הכיתה כקבוצה חברתית.
מעגל החיים הלאומי – בדגש על נקודות ציון בלוח השנה.מעגל
החיים הקהילתי – בדגש על הקשר עם ההורים והקהילה. 

במסגרת התכנית  יעסקו במעגלי חיים שונים, כפי שהוזכר לעיל, ובערכים מרכזיים על פי חודשי השנה: 
תשרי – שיתוף והשתתפות.
חשוון – מעורבות חברתית.
כסלו – שונות.
טבת – ניהול קונפליקטים.
שבט – אחריות.
אדר – נתינה.
ניסן – אחדות ושונות.
אייר – כבוד.
סיוון – עבודה בצוות.
תמוז – ביטחון ובטיחות.

 קישור לתוכנית "מפתח הלב" באגף לחינוך יסודי-משרד החינוך
הגדרות כלליות כניסה למערכת